Kekkilä viljelymulta

Kekkilä viljelymulta koristaa puutarhan

Viljelymulta PREMIUM on kuohkea ja multava kasvualusta, joka soveltuu kasvimaan perustamiseen, kasvihuoneviljelyyn ja kesäkukkaistutuksiin. Se sopii myös maanparannukseen hiekkaisille ja savisille kasvupaikoille. Viljelymulta PREMIUM on lannoitettu, kalkittu ja seulottu erikoiskasvualusta kasvimaille.

Viljelymulta PREMIUM on lannoitettu, kalkittu ja seulottu erikoiskasvualusta kasvimaille. Tuotteen orgaaninen lannoite on
hidasliukoista ja pitkän lannoitusvaikutuksen antavaa, myös luonnonmukaiseen viljelyyn soveltuvaa. Tuotteeseen on
lisätty juurtumista ja juurten kasvua edistävää luonnollista Humistar-humushappovalmistetta. Viljelymulta on kuohkea ja
multava kasvualusta, joka soveltuu erilaisille viljelykasveille ja ryhmäkasvi-istutuksille.

Määrää laskiessa ota huomioon että tuote tiivistyy perustusvaiheessa noin 20 %.

Yksikkö                  Tavoitearvo/vaihteluväli
Johtoluku                      mS/m                           10 - 25 - 45
pH                                                                          5,5 - 6 - 7
Liukoinen typpi N       mg/l                              35 - 50 - 100
Fosfori P                        mg/l                              10 - 15 - 30
Kalium K                       mg/l                              150 - 200 - 400
Orgaaninen aines        paino-%                       16 - 18 - 20
Tilavuuspaino              kg/m3                          600 - 700 <

Käyttöohjeet
Huomioi jatkossa hoitolannoitus käyttökohteen mukaan. Kasvimaalle levitettyä multaa ei tarvitse tiivistää, riittää, että maa
tasoitetaan. Istutuksille käytettäessä tiivistäminen on tehtävä ennen istuttamista tai kylvöä siten, ettei maa enää painu,
mutta maan ilmatila ei saa pienentyä liikaa. Tuote on käytettävä ja taimet istutettava mahdollisimman pian toimituksen
jälkeen, sillä multaan saattaa levitä tuulen mukana (yleensä yksivuotisten) rikkakasvien siemeniä. Mahdollinen varastointi
vahvan pressun tms. päällä ja alla varjoisassa ja kuivassa paikassa. Varastoinnin aikana etenkin liukoisen typen
pitoisuus laskee.
Tuote punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on.

Scroll to top