Turvahiekka

Turvahiekka

Turvahiekka 1-8 mm märkäseulottua luonnonhiekkaa, joka on peräisin Suomen soraharjuista. Turvahiekka seulotaan erillisillä seulasarjoilla omaan haluttuun raekokoon, jonka jälkeen siitä pestään hienojakoinen pöly pois ja näin jäljelle jää pesty, pienirakeinen, pyöreämuotoinen ja tiivistymätön sora.Pienirakeinen luokiteltu turvahiekka 1-8 mm on turvallista, joustavaa hiekkaa lasten leikkikentillä. Turvahiekka ei kovetu eikä painaudu alustaan, vaan se pysyy irtonaisena alustoilla. Hyvän iskunvaimennuksen johdosta turvahiekkaa käytetään leikkikentillä, pelikentillä, keinujen, kiipeilytelineiden ja muiden lasten leikkipaikkojen alustuotteena.Turvahiekka tulisi asentaa lasten leikkipaikkoihin noin 30-50 cm:n paksuudelta. Turvahiekka pehmentää ja vaimentaa putoamisesta aiheutuvaa iskua.

Turvahiekan monia erilaisia käyttökohteita

  • Turvahiekkaa käytetään hyvän veden läpäisykyvyn johdosta erilaisissa salaojituksissa. Pienirakeinen hiekka suodattaa veden läpi tukkimatta salaojaputkia.
  • Turvahiekka soveltuu ranta-alueiden hiekaksi veden äärelle tai uimarantahiekka materiaaliksi. Mikäli turvahiekkaa käytetään uimarannan alustana, veteen tulee asentaa suodatinkangas tai hiekan alustaksi soveltuva muu peite.
  • Turvahiekka sopii alustaksi myös hevos- ja koiratarhoihin. Esimerkiksi hevosien päivätarhoissa on laajasti käytetty luonnonhiekkaa tai luokiteltua turvahiekka. Nämä hiekkarakeet ovat yleensä hevosille ja koirille turvallisia ja miellyttäviä alustoja. On hyvä varmistautua etukäteen, etteivät hevoset syö hiekkaa. Eläinten alushiekkana käytettävä luonnonhiekka tai turvahiekka toimii nesteiden läpäisijänä ja ne joustavat askeltaessa.
  • Turvahiekan punaruskea sävy, sointuu hyvin maanläheisten rakennusten värien kanssa. Luonnonhiekat soveltuvat hyvin maalaistalojen ja -rakennusten pihan pintamateriaaliksi.
  • Turvahiekalla voi ilmata sammaloitunutta nurmikkoa. Sammaleen pintaan tehdään reikiä esimerkiksi talikolla tai muulla soveltuvalla työkalulla. Sammaloituneen nurmikon pintaan asennetaan noin 0,5-1 cm:n paksuinen kerros turvahiekkaa tai muuta luonnonhiekkaa ja se haravoidaan kevyesti nurmiheinän sisään.
  • Turvahiekkaa voi käyttää myös kasvimaan mullan kuohkeuttamiseen. Mikäli multa on savista ja kiinteää, sekaan kannattaa lisätä hiekkaa. Maata käännetään riittävästi, jotta raaka-aineet sekoittuvat.

Tarvittavan määrän laskeminen

Tarvittavan turvahiekan määrää voi laskea esimerkin avulla:

Alueen koko on 3m x 3m = 9 m2. Syvyydeltä hiekkaa tarvitaan leikkipaikan alle n. 50 cm. 9m2 x 0,5m = 4,5 m3 eli tarvittava määrä on yhteensä 4,5 m3.

Turvahiekan laatuvaatimukset ja standardit

Turvahiekan tulee olla laatuvaatimukset täyttävä hiekka. Suomen laissa on määrätty 30.1.2004 kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen turvallisuudesta. Tämä laki käsittää yleisten leikkikenttien sekä kerrostalojen, että rivitalo pihojen leikkipaikat.

  • Lain mukaan kaupungin, päiväkodin tai taloyhtiön leikkipaikkapalvelujen tarjoajalla on oltava riittävät tiedot niihin liittyvistä riskeistä.
  • On huolehdittava, ettei leikkipuistoa ja niissä olevia välineitä käyttävälle aiheudu terveydellisiä riskejä.
  • Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat yleisesti taloyhtiöt tai asunto-osakeyhtiöt.

Lasten leikkipaikkojen alustoista on olemassa EU-turvallisuusstandardit, ja ne ovat luonteeltaan suosituksia. Standardin mukaan alustoilla tule käyttää luokiteltua turvahiekkaa ja leikkipaikalla tulee olla huoltosuunnitelma ja nimetty vastuuhenkilö, johon käyttävät voivat olla yhteydessä.

Paino

  • n. 1,4 tn/m3
Scroll to top